Hoppa till innehåll

Hur man tar bort en trädstubbe

Att ta bort en trädstubbe kan vara ett tidskrävande jobb för alla husägare. Ofta när ett träd tas bort eller fälls kräver det tjänster från en licensierad entreprenör som använder lämpliga procedurer för att ta bort stubbe. Men i vissa stater som Georgia borttagning av trädstubbar är ännu inte reglerat, så det finns ännu inte standardiserade säkerhetsriktlinjer. Det finns inga bestämda regler som kräver att entreprenörer tar bort stubben utan föregående tillstånd eller ens tillstånd.

Det olyckliga är att dessa lagar och förordningar sällan följs. Entreprenörer är ofta omedvetna om de steg som krävs vid borttagning av träd eller stubbar. Detta leder till en kedjereaktion av konsekvenser. Genom att ta bort träden eller stubbarna utan att följa rätt procedur eller använda rätt utrustning riskerar de att skada sig själva, andra människor eller skada på egendom.

Ett av de vanligaste misstagen vid borttagning av träd är felaktig användning av tunga maskiner som motorsågar, slipmaskiner och grubbers. Motorsågar, som är utformade för att fälla stora träd, är inte det bästa verktyget för att ta bort träd och stubbar. Grubbing, som är processen att ta bort små trädrötter, är inte heller en bra idé. Båda dessa verktyg är utformade för att fälla stora träd och kan visa sig vara dödliga om fel åtgärder vidtas.

Motorsåg och grubbning utsätter både operatören och andra personer för att få fingrar eller händer avskurna av vassa blad som används under denna procedur. Det enda säkra sättet att ta bort stubbar och rötter är att använda en skalpningsmaskin. Denna utrustning är speciellt utformad för att fälla små trädrötter och förhindra att de växer tillbaka.

Även om denna utrustning nu har blivit allmänt tillgänglig, fortsätter husägare fortfarande att försumma att använda den. Det är viktigt att komma ihåg att röjning och motorsågar är huvudkomponenterna i hela borttagningsprocessen. Utan dessa verktyg skulle det inte finnas utrymme för effektiv borttagning av träd och stubbar. Det rekommenderas att husägare får en professionell landskapsarkitekt för att göra jobbet. Detta är särskilt nödvändigt om området som behandlas innehåller känsliga växter eller blommor.

Ett annat viktigt tips om hur man tar bort en stubbe är att markera stubbens läge i förväg så att borttagningsprocessen går smidigt. Stubbborttagare gör ofta misstaget att vänta till sista minuten innan man gräver upp stubben eller använder skalpningsmaskinen för att ta bort rötterna från trädet. Vid en akut trädfråga, till exempel en sprucken trädstubbe, bör du planera i förväg genom att lägga ner stora insatser nära platsen så att arbetarna får en plats att stå och arbeta.