Hoppa till innehåll

Läckande avloppsledningar åtgärdas med relining

En igensatt avloppsledning är en situation där avloppsvatten rinner ut från avloppssystemet istället för att rinna genom röret. För de flesta bostäder finns det två huvudtyper av avloppsrör som ligger i hemmets avloppsledningar. Det här är ut- och inloppslinjerna.

Utloppsledningar installeras inuti hemmets väggar; Inloppsledningar finns på hemmets ytterväggar. Syftet med ett inloppsavlopp är att transportera avloppsvatten bort från hemmets grund och vanligtvis placeras avloppsledningen innanför väggarna i ett hus. Dessa avlopp placeras inuti väggarna eftersom de lätt kan täppas till. För att undvika problem med dräneringsblockering bör ett avloppsrörsfoder installeras i väggarna.

Det är mycket svårt för en husägare att märka när hans eller hennes hus behöver ett nytt avloppsrörfoder, s.k. relining. Det är dock nödvändigt för en husägare att vidta åtgärder. Om rören är igensatta kan det leda till ett allvarligt VVS-problem.

Förutom att anställa en rörmokare eller en expert för att ta hand om problem med igensättning av avloppsledningar, är det också möjligt för en husägare att göra underhållsarbetet på egen hand. Det finns ett antal gör-det-själv-tips som kan hjälpa en husägare att fixa eventuella problem med igensättning av avloppsledningen. Ett av de bästa gör-det-själv-tipsen för att lösa eventuella problem relaterade till igensättning är att kolla in hushållets VVS-leveranser. En av de saker som skulle kunna begränsa flödet av avloppsvatten från diskbänken till avloppsledningen är toalettsitsdjupet. Om skålen är tillräckligt djup har avloppsvattnet inte tillräckligt med utrymme för att röra sig genom rören.

Ett annat GÖR-själv-tips för att lösa denna typ av problem är att öka toalettens sittdjup. Vissa människor kan välja att köpa djupare toalettstolar, men de som inte är bra på att göra DIY-projekt bör använda sig av en skruvmejsel. De måste bara skruva loss muttrarna på sätet och öka sittdjupet tills de är i nivå med avloppsröret. För att undvika igensättning bör en husägare alltid komma ihåg att tömma avloppsbehållaren innan den byts ut på toaletten. Detta säkerställer att det inte finns någon uppbyggnad av fasta ämnen och fekal materia inuti rören. Bortsett från att se till att diskbänken och avloppsrören alltid är rena, kommer det också att förhindra att ett hem blir en hälsorisk.

Slutligen är det också viktigt för en husägare att veta hur man korrekt underhåller sin avloppsledning. Vissa husägare bryr sig inte mycket om sin utrustning eftersom de är upptagna med andra hushållssysslor, men regelbundet underhåll är avgörande för att spara pengar och förhindra skador på rören och utrustningen. Att göra en regelbunden inspektion av röret och dess beslag hjälper till att säkerställa att systemet fungerar smidigt även efter kraftiga regn.