Hoppa till innehåll

Ta bort döda träd och stubbar

Om du överväger att ta bort träd eller har fällt ett stort träd i din trädgård bör du kontakta en landskapsentreprenör så snart som möjligt. Ett träd som har fallit är potentiellt mycket farligt för alla som går under det och kan utgöra en fara för ditt hem, fordon eller andra strukturer i din trädgård. Även om det fallande trädet bryts i mindre bitar kvarstår faran, eftersom de stora och brutna bitarna kan falla när som helst och träffa någon person eller föremål.

Tidigare utfördes trädborttagningsarbeten för hand. Detta innebar att man helt enkelt drar upp en stubbe med en serie slaggblock, bryter lemmarna och använder en hydraulisk press för att släta ut ytan. Idag utförs de flesta borttagningar av stubbar med en kraftdriven grävmaskin. Dessa maskiner kan styras för hand, men många är så kraftfulla att även händerna inte kan kontrollera dem. Det är därför som majoriteten av stumpborttagningsföretagen nu använder robotutrustning.

För att ta bort stubbe används maskiner som är utrustade med skärblad. Dessa gör det möjligt att skära genom träd utan att skada arbetarna. Maskinen använder två höghastighetselektriska motorer för att skära genom stubben utan att skada rotsystemet. När bladet har tagits bort lämnas ett hål som gör det möjligt för arbetaren att placera en krok och ta bort stubben. De flesta borttagningsmaskiner har en bas som kan dras längs marken, men några av de nyare modellerna är fjärrstyrda, vilket gör att föraren kan stanna kvar på klippaggregatet och utföra arbetet på avstånd. Sammantaget innebär detta att den totala tiden för borttagning är mycket kortare, och risken för skada för personer som utför själva borttagningen är praktiskt taget obefintlig.

En annan anledning till att det är en bättre idé att anställa ett företag för att ta bort träd snarare än att göra det själv är att när träd och stubbar tas bort är de mycket högre från marken. Detta innebär att de är svårare att ta bort, och i vissa fall, även om en person lyckas ta bort en stubbe, finns det en god chans att rotsystemet kommer att utveckla en oönskad rotboll. I vissa fall kommer rötterna att ta tag i huset eller byggnaden och orsaka strukturella skador.

Ett träd som har funnits mycket länge behöver inte nödvändigtvis tas bort. Även om trädet är över 30 år gammalt kan det fortfarande tas bort med små problem eftersom processen innebär att man använder hydrauliska grävmaskiner för att ta bort trädet och stubben på marknivå. Problemet uppstår när trädet skadas eller har växt väsentligt, så det enda alternativet i ett sådant fall är att få bort det. När du anställer ett företag för att ta bort ett träd kan du vara säker på att trädet bedöms korrekt idag. Trädborttagningsföretag utbildas för att se till att träden de tar bort är helt friska och inte kommer att växa tillbaka.

Om du vill se till att ditt hem eller företag förblir säkert från döda träd och andra potentiella faror är det viktigt att ringa ett professionellt trädborttagningsföretag. Tjänsterna som erbjuds inkluderar borttagning av träd, inklusive borttagning av trädstubbar, för att rensa området. När jobbet är klart kan ditt hem eller företag omedelbart återanpassas och det omgivande området ser ut som ingenting någonsin har hänt. Ring ett trädborttagningsföretag idag för att diskutera ditt nästa steg.